Informujemy, że Gmina Mochowo przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rolników o podanie do Urzędu Gminy w Mochowie niezbędnych do złożenia wniosku informacji
nt. ilości deklarowanych do utylizacji odpadów o których mowa poniżej:

  • folii rolniczych;
  • siatki i sznurka do owijania balotów;
  • opakowań po nawozach;
  • opakowań typu Big Bag

Powyższe informacje można przekazywać na formularzu załączonym poniżej, osobiście w pokoju nr 18, drogą elektroniczną na adres osrodowiska@mochowo.pl lub za pośrednictwem poczty polskiej w terminie do dnia 9 lipca 2021r.( liczy się data wpływu formularza do Urzędu Gminy w Mochowie)

Formularze złożone po terminie nie będą uwzględniane w składanym przez gminę wniosku.

Formularz