W dniu 30 marca 2017 roku w Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnym Hotel Skansen w Sierpcu odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”, w którym uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, będący Członkiem Zarządu Stowarzyszenia.  

Celem obrad było m.in. dokonanie podsumowania 2016 roku, tj. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności oraz przyjęcie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2016. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2016. Podczas obrad zebrani zatwierdzili także Plan pracy oraz Plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2017.

Gmina Mochowo, będąc członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”, korzysta z możliwości jakie niesie ze sobą to członkostwo. W pierwszym, w nowej perspektywie finansowej, ogłoszonym przez Stowarzyszenie w zeszłym roku naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, złożone zostały wnioski o dofinansowanie dwóch przedsięwzięć z terenu naszej gminy: „Budowa publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo” oraz „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo”. Są one w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.