W dniu dzisiejszym dokonano oficjalnego odbioru zadania pn. „Wydzielenie i przebudowa pomieszczenia biurowego z pomieszczeniem sanitarnym w budynku Ośrodka Zdrowia w Mochowie”. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym w najbliższym czasie oddamy do dyspozycji 2 nowe pomieszczenia gminne. Zgodnie z ustalonym harmonogramem w ww. pomieszczeniach mieszkańcy gminy Mochowo będą korzystać z:
– pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– usług Radcy Prawnego,
– usług agenta PZU,
– usług Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
– usług Spółki Wodnej.