Po przerwie zimowej na drodze gminnej w m. Ligowo kontynuowane są prace związane z jej przebudową. Roboty budowlane realizowane są etapowo (wykonanie 2 odcinków drogi). Obecnie Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna, rozpoczął II etap, który będzie realizowany do maja br. W pierwszym etapie w zeszłym roku wykonano 1 703,3 m drogi, a w drugim etapie zostanie wykonane pozostałe 800 m.

Wartość zadania wynosi 640 729,99 zł brutto, w tym pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 407 696,00 zł.

tablica_ligowo