W piątek 7 kwietnia br. Wójt Zbigniew Tomaszewski wziął udział w uroczyści oddania do użytku niedawno wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej z ulicami Świętokrzyska i Romualda Traugutta w Sierpcu, które nosi imię Franciszka Łazowskiego.

Czterowlotowe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 541 w km 88+912 w Sierpcu z drogą powiatową nr 3772W stanowiło niebezpieczny element infrastruktury drogowej. Dotychczas w tym miejscu było skrzyżowanie skanalizowane z wyspami dzielącymi na wlotach dróg podrzędnych, które zajmowało bardzo dużą powierzchnię. Ze względu na dużą liczbę zdarzeń drogowych podjęto decyzję o przebudowie istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kominek, Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski, Wicestarosta Juliusz Gorzkoś, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, Dyrektor Rejonu Drogowego Ciechanów Renata Drążewska, Dyrektor Mirosław Kaczmarek Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Ksiądz Dziekan Andrzej Więckowski, Radni Powiatowi i Miejscy, wójtowie okolicznych gmin oraz członkowie rodziny śp. Franciszka Łazowskiego.

foto – Archiwum Starostwa Powiatowego w Sierpcu