Archive for Lipiec, 2016

warszawa-2

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Ligowo, gm. Mochowo

decyzja-o-wz

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo i Mochowo Nowe

Wójt Gminy Mochowo zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Szymańskiego – Usługi Inwestycyjne i Projektowe działającego w imieniu i na rzecz Gminy Mochowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, Mochowo Nowe, gm. Mochowo na dz. nr ew. 37, 41/1, 41/2, 46, 48, 49, 50, 51, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 68/2, 69/2, 70, 71, 85/1, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 110, 111, 112, 117/3, 117/6, 118/1, 118/2 obręb geodezyjny Żółtowo, na dz. nr ew. 12/4, 12/7, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6 obręb geodezyjny Mochowo Nowe.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
 2. Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook