Archive for Czerwiec, 2017

53142013-owl-teacher-holding-gift-book-book-is-best-gift-cartoon-illustration

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie

W dniu 23 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, Przewodnicząca Rady Rodziców Olga Lewandowska oraz ks. kanonik dr Andrzej Świderski. (więcej…)

53142013-owl-teacher-holding-gift-book-book-is-best-gift-cartoon-illustration

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie

W dzisiejszym dniu uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie uroczyście podsumowali 10 miesięcy pracy. Rok ten obfitował w liczne sukcesy na wielu płaszczyznach. W szkole odbyły się różne uroczystości, zapoczątkowane zostały różne akcje i działania mające jeden wspólny cel – edukację dzieci.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbyło się na hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Mochowie. Na wstępie dyrektor szkoły podsumowała rok szkolny, przybliżyła najważniejsze osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, organowi prowadzącemu, nauczycielom i pracownikom szkoły za aktywną pracę na rzecz środowiska uczniowskiego, przede wszystkim za zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich codziennej edukacji. Podkreśliła, że biorąc pod uwagę wyniki nauczania (wszyscy uczniowie przeszkli do klasy programowo wyższej) kolejny rok szkolny można zaliczyć do udanych. W kolejnej części Anna Witkowska Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy Mochowo, wręczyła uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Uczennicy klasy IV – Agnieszce Felczak, która osiągnęła najwyższą średnią ocen – 5,63 wręczona została nagroda Starosty Powiatu Sierpeckiego. (więcej…)

53142013-owl-teacher-holding-gift-book-book-is-best-gift-cartoon-illustration

Pożegnanie absolwentów gimnazjum

W dniu 22 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. W wydarzeniu uczestniczyli, m. in.: Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy Anna Witkowska, Dyrektor szkoły Lilianna Nejman, Rada Pedagogiczna, pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice. (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 500 m

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 500 m” w m. Mochowo oraz w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego –treść
 2. Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść
 3. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść
header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 520 m

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV
oświetlenia drogowego o długości około 520 m”  w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść
 2. Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść
 3. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść
 4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook