ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy i świnie najpóźniej do 31 grudnia br. Spis należy przekazać do kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy użyciu e-PUAP w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

ogl_ARiMR

(więcej…)