Archive for Styczeń, 2018

1536227800-trh-zaproszenie150112

Spotkanie noworoczne

W piątek po południu, w budynku OSP w Mochowie, odbyło się „Spotkanie Noworoczne” zorganizowane dla mieszkańców gminy.
Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli jednostek i instytucji, które wspierają działania gminy Mochowo, współpracują z nimi na wielu szczeblach oraz często uczestniczą w życiu gminnej społeczności i inicjują działania, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Na spotkanie przybyli: Piotr Zgorzelski – poseł PSL VII i VIII kadencji Sejmu RP, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojciech Rychter – Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego, Marcin Błaszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego, Sławomir Olejniczak – Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego, Jan Głodkowski – Przewodniczący Rady Gminy Mochowo, Radni i Sołtysi gminy Mochowo oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych gminy wraz z Jolantą Augustyniak – Skarbnikiem Gminy Mochowo i przedstawicielami OSP z terenu gminy Mochowo.
(więcej…)

Rekrutacja-szkoly

Kryteria oraz harmonogram rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo – zarządzenie

 

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo – uchwała

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mochowo – uchwała

znak-informacji

„PROFILAKTYKA JASKRY” …

Firma OKO-LUX Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców gminy Mochowo na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego w ramach profilaktyki jaskry w dniu 31.01.2018 r. w NZOZ „ASMED” przy ul. Dobrzyńskiej 23 w Mochowie, w godzinach od 14:00 do 16:00. (więcej…)

znak-informacji

Informacja dla absolwentów szkół średnich (bez konieczności posiadania matury)

Informujemy, że w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu od lutego 2018 roku prowadzone będą następujące kierunki kształcenia: (więcej…)

babci-i-dziadek

Życzenia z okazji DNIA BABCI i DNIA DZIADKA

kartka_dz_babci_dzia

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook