Archive for Luty, 2018

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa gruzu betonowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie gruzu betonowego w ilości 900 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe – treść

formularza ofertowy –treść

załączniki do zapytania ofertowego – treść

Termin składani ofert upływa dnia 07.03.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

BGR-KRUS-logo

KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sierpcu zaprasza do udziału w XVI EDYCJI OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE. (więcej…)

znak-informacji

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE

logo_opp_kolor

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr 309/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia określonych w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. (więcej…)

logo_opp_kolor

Harmonogram realizacji zadań publicznych

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Mochowo z dnia 19.02.2018 r. w sprawie ustalenia Harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

ZARZĄDZENIE

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook