Archive for Luty, 2018

logo_opp_kolor

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr 309/XL/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia określonych w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. (więcej…)

logo_opp_kolor

Harmonogram realizacji zadań publicznych

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Mochowo z dnia 19.02.2018 r. w sprawie ustalenia Harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

ZARZĄDZENIE

znak-informacji

Ostrzeżenie

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

OSTRZEŻENIE

 

znak-informacji

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. Sierpeckiej 4 w Mochowie Nowym. (więcej…)

Piłka

XV GMINNY TURNIEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W PIŁCE NOŻNEJ

Już po raz piętnasty rozegrany został Gminny Turniej w piłce nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mochowo. Na płycie boiska hali sportowej w Mochowie spotkały się drużyny z OSP: Bendorzyn, Bożewo, Choczeń, Cieślin, Ligowo, Malanowo Stare, Mochowo, Osiek, Zglenice Duże. Po meczach pełnych wrażeń, emocji i zwrotów akcji, pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP z Bożewa. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z OSP z Ligowa, a na trzecim miejscu na podium stanęła drużyna z OSP z Mochowa. Najlepszym strzelcem Turnieju został Sebastian Szary z OSP Ligowo, a najlepszym bramkarzem – Adrian Paluszkiewicz z OSP Bożewo, natomiast najlepszym zawodnikiem został Paweł Jarzębowski z OSP Mochowo. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook