Archive for Marzec, 2018

znak-informacji

Wnioski na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Wójta Gminy Mochowo naboru wniosków na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest informujemy, iż w związku z wprowadzonymi zmianami w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wyroby azbestowe zdjęte z budynków wykorzystywanych na cele rolnicze również podlegają dofinansowaniu.

 

header_kask-300x230

Realizacja zadania z dofinansowaniem unijnym

Zima jeszcze nas nie opuszcza, ale prace budowlane nad zadaniem „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II” realizowane są cały czas.

Aura jest łaskawa dla wykonawcy, który wykorzystując okazję intensyfikuje maksymalnie roboty w terenie. Efekty już widać gołym okiem na placu budowy oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele, gdzie wyraźnie widać budynek wraz 4 reaktorami, w których będzie zachodził proces oczyszczania ścieków. Przybywa również wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W miarę postępu prac pojawiają się czasami trudności w ruchu lokalnym, jednakże wykonawca stara się dopilnować, aby były one chwilowe.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 1 938 252,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (więcej…)

tmp_5914-szczepienie-1978670029

Szczepienie dzieci przeciwko pneumokokom

informacja

Wnioski na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

azb

informacja

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w terminie od  14 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mazovia.pl

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook