Archive for Grudzień, 2018

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2018/2019.

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 następujących zadań – części:

Zadanie nr 1 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Gozdy, Adamowo, Kapuśniki, Kokoszczyn, Śniechy.

Zadanie nr 2 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Ligowo, Ligówko, Osiek, Rokicie, Florencja.

Zadanie nr 3 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Malanowo Stare, Malanowo Nowe, Malanówko, Choczeń, Dobaczewo, Grabówiec.

Zadanie nr 4 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Zglenice Duże, Zglenice Małe, Zglenice Budy, Romatowo, Żuki, Żółtowo, Żurawin, Myszki, Żabiki.

Zadanie nr 5 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Mochowo, Mochowo Parcele, Mochowo Nowe, Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Załszyn, Sulkowo Rzeczne, Sulkowo Bariany, Żurawinek.

Zadanie nr 6 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bożewo, Bożewo Nowe, Grodnia, Łukoszyno Biki, Łukoszyn, Bendorzyn, Cieślin, Lisice Nowe, Obręb.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2019

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2019.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u beneficjentów ostatecznych wskazanych przez Zamawiającego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo, świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gminy Mochowo i serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2018 r. o godz. 14:00. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2019 roku, polegających na sporządzaniu analiz urbanistycznych i projektów decyzji

 • o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz zmiany tych decyzji,
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji, oraz
 • opinii urbanistycznych/lokalizacyjnych w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2018 r., godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook