Archive for Kwiecień, 2019

znak-informacji

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 26 kwietnia 2019 roku

komisarz

logo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-2

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia określonego w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA 

WZÓR OFERTY 

wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-2

Publikacja Zarządzenia Nr 23 Wójta Gminy Mochowo z dnia 25 kwietnia 2019 r.

lgdsp-e1477392883714

Znamy już termin naboru wniosków o dofinansowanie zadań na podejmowanie działalności gospodarczej!

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował zaproponowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” termin naboru wniosków nr 1/2019 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4