Archive for Październik, 2019

informacja

Komunikat

Drodzy Mieszkańcy w najbliższych dniach firma IRIS TELECOMMUNICATION Polska Sp. z o.o. na terenie naszej gminy podejmie działania, w celu udzielenia informacji mieszkańcom w sprawie planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości.

Informacja Firma IRIS

header_kask-300x230

Przebudowa oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jest przebudowa oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na terenie działek nr ew. 26, 27, 28, 37, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75 i 76 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

informacja

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

informacja

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

informacja

Szkolenie chemizacyjne

Firma SZKOLTEX zaprasza rolników z terenu Gminy Mochowo na szkolenie uzupełniające ze stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Szkolenie chemizacyjne

Ogłoszenie

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4