Archive for wrzesień, 2021

Pictures-Nikon-icon

Konkurs fotograficzny pod hasłem „MOJA EKONOMIA SPOŁECZNA”

Szanowni Państwo,

Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „MOJA EKONOMIA SPOŁECZNA”. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zawodowo nie zajmuje się fotografią. (więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Zaproszenie na webinarium w ramach kampanii #bądźwidoczny.

Szanowni Państwo!

W związku z panującą sytuacją i trudnym położeniem wielu firm, Agencja marketingowa NPROFIT wraz z platformą Teardeals oraz partnerem strategicznym Adshock, po raz drugi będzie prowadzić kampanię społeczną dla przedsiębiorców #bądźwidoczny. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium, które odbędzie się 29 września 2021 roku – dotyczyć będzie kampanii Google Ads dla e-commerce – sklepów internetowych I tego jak za pomocą kampanii zwiększyć sprzedaż. Więcej informacji pod linkiem: https://terdeals.com/pl/14/kampania-badzwidoczny (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w m. Bendorzyn, gm. Mochowo

Na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na dz. nr ew. 100, 101/1, 101/2, 108/1, 116 i 117 w miejscowości Bendorzyn, gm. Mochowo.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10; dwutlenku azotu oraz średniorocznego poziomu docelowego dla bezno(a)pirenu w pyle PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r. poz. 845), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia w 2021 r.: (więcej…)

arimr-logo-9D57328479-seeklogo.com

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. (więcej…)