Archive for listopad, 2021

header_kask-300x230

„Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach nr ew. 49, 61/2, 62, 67 obręb Rokicie, gm. Mochowo”

Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach nr ew. 49, 61/2, 62, 67 obręb Rokicie, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

Obwieszczenie 24.11.2021

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2021/2022 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2021/2022 na terenie gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytania ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2021 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, wykaz sprzętu, Istotne Postanowienia Umowy

Zestawienie ofert w przedmiotowym postępowaniu – treść
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

xszczepienie-przeciw-grypie.jpg.pagespeed.ic.CbAta44xat

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

grypa

 

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich od 23 listopada 2021 r.

(więcej…)

z27091433V,Syrena-alarmowa---zdjecie-ilustracyjne

M A Z O W I E C K I E S Y R E N Y + Rozbudowa i Modernizacja Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności

Gmina Mochowo bierze udział w projekcie pn. „Mazowieckie Syreny + – rozbudowa i modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania ludności” realizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie współpracy pozyskamy do nieodpłatnego użytkowania nowy fabrycznie radiotelefon cyfrowy działający w systemie motoTRBO. Sprzęt ten będzie służył do pracy w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz osób przebywających na obszarze gminy.

ulotka1 ulotka2

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook