Archive for styczeń, 2023

informacja

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającą się akcją rozliczeń rocznych, Urząd Skarbowy w Sierpcu informuje o obowiązujących terminach składania zeznań rocznych.

TERMINY SKŁADANIA ROZLICZEŃ ROCZNYCH:

  • Zeznania PIT-28, PIT-28S, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39 składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku.
  • Termin składania rozliczeń rocznych za 2022 rok jest od 15 lutego do 2 maja 2023 r. (Ważne:  Zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2023 roku.)
  • Jedynie zeznanie roczne dotyczące karty podatkowej PIT-16A składane jest do końca lutego 2023 roku.

urzad_skarbowy_1

Bez tytułu

REKRUTACJA DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Działając zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Gmina Mochowo jako organ prowadzący publiczne inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne w szkołach podstawowych), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz publiczne szkoły podstawowe, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

(więcej…)

symbol ban of waste burnt, warning sign do not burn waste, plastic in bonfire with prohibition warning red circle sign, plastic waste incineration fire flame stop logo, icon of waste incineration ban

Ustawowy zakaz spalania odpadów

spalanie

image007 — kopia

Statystyczne badania ankietowe

Statystyczne badania ankietowe mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Przekłada się to na wielkość wskaźników służących do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, rolnictwa, warunków życia, a także poziomu ubóstwa.

Ankieterzy statystyczni przeprowadzający badania na terenie naszego województwa są pracownikami Urzędu Statystycznego w Warszawie. Tożsamość ankietera można sprawdzić za pomocą aplikacji http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm lub dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (22 279 99 99), a także pod numery telefonów podane na stronie: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/Statystyczne badania ankietow

kalendarium statystycznych badań ankietowych 2023

UWAGA-WSTRZYMANY-nabor-wnioskow-na-usuwanie-AZBESTU

Wnioski na odbiór eternitu

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Mochowie można składać w trybie ciągłym wnioski na odbiór eternitu.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej (link poniżej) lub w pokoju nr 18 na I piętrze w Urzędzie Gminy w Mochowie.

Odbiór eternitu od mieszkańca będzie odbywał się sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych Gminy i przyznania dofinansowania z WFOŚiGW.

WNIOSEK na wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Mochowo