Edukey Sp. z o.o. zaprasza osoby zamieszkujące tereny wiejskie na bezpłatne 120 godzinne kursy komputerowe z certyfikatem w Twojej okolicy.

Kursy skierowane są do:

1. osób dorosłych w wieku 25-64 lata z wykształceniem co najwyżej średnim (policealne już NIE)
2. zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim (gminy przypadające do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA).
3. uczące się/studiujące/pracujące na terenie województwa mazowieckiego (wg. Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe zameldowanie),
4. NIE uczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach KOMPUTEROWYCH w ramach POKL w latach 2013-2015,
5. zatrudnione lub bezrobotne,
6. NIE są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

Kurs składa się z 5 bloków tematycznych, trwających łącznie 120 godzin, w których zawiera się m.in. obsługa komputera z MS Windows, Internet, email, MS Excel, MS Word, podstawowe programy graficzne, wyszukiwanie informacji, bezpieczeństwo i rozwiązywanie prostych problemów z komputerem.

Każdy blok tematyczny kończy się zewnętrznym egzaminem IC3 sprawdzającym nabycie umiejętności obsługi komputera, potrzebnych w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Egzaminy odbywać się będą w akredytowanym ośrodku egzaminacyjnym z uprawnieniami.

Aby wziąć udział w kursie należy (4 opcje do wyboru):

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej przy Terminach kursów – tutaj
  • wysłać mail na adres efs@edukey.pl w treści podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu
  • zadzwonić pod nr. 42 630-80-99
  • zgłosić się osobiście w biurze projektu w Warszawie, ul. Czeczota 31, II piętro

Zapraszamy do kontaktu: 42 630-80-99

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Dobre TIKi i Języki – bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem„, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2, Kompetencje kluczowe osób dorosłych.