UWAGA ROLNICY!!!

Protokoły z oszacowania strat suszowych, których poziom szkód przekracza 30% średniej rocznej produkcji, Gmina Mochowo, po ich podpisaniu przez rolników, na bieżąco przekazuje do biura Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, celem ich weryfikacji.

Rolnicy, którzy jeszcze nie podpisali protokołów z oszacowania strat suszowych, proszeni są o ich podpisanie w Urzędzie Gminy w Mochowie, pokój Nr 18.

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosiła nabór wniosków w sprawie pomocy klęskowej dla rolników.

Warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy, gdy straty w wyniku suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, jest złożenie w ARiMR odpowiedniego wniosku oraz załączenie protokołu z oszacowania strat suszowych, z pieczęcią i podpisem Wojewody Mazowieckiego. Wnioski bez podpisu Wojewody nie będą w ARiMR przyjmowane.

Więcej informacji w sprawie pomocy klęskowej na stronie: www.armir.gov.pl