Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – dz. nr ew. 1, 2, 3 obręb geodezyjny Malanówko, dz. nr ew. 123, 124, 125, 126/3 obręb geodezyjny Osiek, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść