• DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE 2021
d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10; dwutlenku azotu oraz średniorocznego poziomu docelowego dla bezno(a)pirenu w pyle PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r. poz. 845), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia w 2021 r.: (więcej…)

arimr-logo-9D57328479-seeklogo.com

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. (więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Audyt Krajobrazowy – prośba o wypełnienie ankiety

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej realizuje badanie – Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego, na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. W związku z powyższym prosimy o  wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Dotyczą one rozpoznania i oceny syntetycznych cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego oparciu o metodykę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia audytów krajobrazowych. (więcej…)

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Dokumentowanie wywozu ścieków

wyzow-scieki

images

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – WYKAZ

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

WYKAZ

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook