Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania gospodarstwa rolnego na dz. nr ew. 114, 111/5, 111/2, 105, 104/2 i 104/1 w m. Gozdy, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść