Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na dz. nr ew. 109, 159/2, 158, 99, 100/1, 160, 157/3, 157/4, 157/5 i 157/1 w m. Ligowo, gm. Mochowo.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – treść

Ogłoszenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie – wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść