Budowa linii kablowej sn, budowa linii kablowych nn, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv, budowa złącza kablowo – pomiarowego na działkach nr ew. 11, 12, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7 i 14 w m. Ligówko, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zabraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie  o przesłaniu nowego projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o ponownym przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść