Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach nr ew. 1, 2/1, 2/2, 7 w miejscowości Sulkowo Bariany, gm. Mochowo 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – http://mochowo.pl/wp-content/uploads/2021/07/Obwieszczenie-_2.pdf
Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść