Budowa sieci elektroenergetycznej Sn 15kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej Sn/nN  na dz. nr ew. 123/4, 138, 139 i 116/36 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść