Budowa sieci kablowej SN 15 kV w kierunku stacji SN/nN S5-00370 Gozdy ll, pomiędzy stanowiskiem słupowym nr 05-5-01562-10/-12, gm, Mochowo oraz budowa nowego odcinka linii kablowej SN 15 kV na dz. nr ew. 119, 101, 102, 121, 122, 131/1, 131/3, 123/7, 123/8, 128, 123/5 w m. Gozdy, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść