Zawiadamiam o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji słupowej SN/Nn, linii kablowej SN i Nn, słupów energetycznych, złącz i szafek pomiarowych, demontażu linii napowietrznej Nn i demontażu przyłączy napowietrznych na działkach nr ew. 19/9, 19/17, 19/18, 19/19, 20/6, 24/4, 24/5 w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego – treść