W dniu 13.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo – dz. nr ew. 121/2, gm. Mochowo.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – treść

Ogłoszenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Ogłoszenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść