Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w m. Choczeń, gm. Mochowo

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Choczeń obręb geodezyjny Dobaczewo, gm. Mochowo na dz. nr ew. 284 i 286.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr ew. 72/2, 71, 70/3, 125, 91/2, 90/2, 90/1 i 214/1 w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Ligowo, gm. Mochowo

Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na dz. nr ew. 109, 159/2, 158, 99, 100/1, 160, 157/3, 157/4, 157/5 i 157/1 w m. Ligowo, gm. Mochowo.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – treść

Ogłoszenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie – wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa linii kablowych niskiego napięcia nN ze złączami kablowymi i szafkami pomiarowymi w miejscowości Mochowo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa linii kablowych i napowietrznych w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Budowa linii kablowych i napowietrznych wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowym niskiego napięcia ze złączem kablowym i szafkami pomiarowymi oraz demontażu linii napowietrznych z przyłączami niskiego napięcia – na dz. nr ew. 89, 90/1, 92, 99, 100, 101, 103, 104 i 167 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook