Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa obiektu liniowego – gazociągu średniego ciśnienia w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo

Budowa obiektu liniowego – gazociągu średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami w m. Mochowo Nowe na dz. nr ew. 12/4, 12/7, 13, 14/2 i 16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Jaśminowej i Wrzosowej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Wrzosowej i Jaśminowej w m. Bożewo Nowe na dz. nr ew. 4/7, 5/10, 5/12, 5/20, 5/23, 7/8, 7/20, 10, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść 

Wójt Gminy Mochowo informuje o umorzeniu przedmiotowego postępowania administracyjnego.  (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w m. Choczeń, gm. Mochowo

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Choczeń obręb geodezyjny Dobaczewo, gm. Mochowo na dz. nr ew. 284 i 286.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść 

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr ew. 72/2, 71, 70/3, 125, 91/2, 90/2, 90/1 i 214/1 w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Ligowo, gm. Mochowo

Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na dz. nr ew. 109, 159/2, 158, 99, 100/1, 160, 157/3, 157/4, 157/5 i 157/1 w m. Ligowo, gm. Mochowo.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – treść

Ogłoszenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie – wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook