Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mochowo Parcele i Mochowo, gmina Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść 

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Mochowo Parcele wraz z wykonaniem chodników oraz budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego – treść

header_kask-300x230

Remont wodociągu w miejscowości Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 500 m

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie elektroenergetycznej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego o długości około 500 m” w m. Mochowo oraz w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego –treść
 2. Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść
 3. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook