Fundusze unijne

dofinans_UE

„Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”

Dzisiaj w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz z Jolantą Augustyniak Skarbnikiem Gminy podpisali umowę o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na realizację zadania p.n.: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”.

Planowany koszt przedsięwzięcia to ponad 132 tys. zł, w tym pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 84 176,00 tys. zł.

Z końcem lata będziemy mogli już pospacerować nowo wybudowanymi alejkami rekreacyjnymi przy stawie w m. Mochowo Parcele. W ramach zadania wykonane zostanie także umocnienie skarpy stawu. Jest to kolejny etap tworzenia w tym miejscu ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego. Nowe zagospodarowanie stworzy przestrzenie dla indywidualnych i zbiorowych form rekreacji oraz stanie się ważnym punktem w naszym systemie rekreacji.

5_tabl_staw_MochParc_ost4_ tabl_staw_MochParc_LGD_ost (więcej…)

dofinans_UE

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap IV”

W Delegaturze w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak, w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Kazimierza Porębskiego i Dyrektora Delegatury Tomasza Kominka, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania p.n.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap IV”. (więcej…)

dofinans_UE

„Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali  umowę o przyznanie pomocy dla operacji p.n.: „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020. (więcej…)

logo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

logo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook