Fundusze unijne

DSC_0226

Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu

Gmina Mochowo przystąpiła do partnerstwa wraz ze Starostwem Sierpeckim oraz pozostałymi gminami z terenu powiatu sierpeckiego. Celem zawiązanego partnerstwa jest podjęcie wspólnego starania o pozyskanie środków unijnych na przygotowanie i realizację projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu Sierpeckiego”. (więcej…)

features-24

Umowa podpisana. Oczyszczalnia z kanalizacją sanitarną w Mochowie Parcele z unijnym dofinansowaniem.

Dziś w Warszawie, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w obecności Wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Jolantą Augustyniak podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania p.n.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w m. Mochowo Parcele wraz z fragmentem sieci kanalizacyjnej o długości 1,675 km. Planowany koszt tej inwestycji to prawie 3,9 mln zł , w tym pozyskane dofinansowanie w kwocie prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (więcej…)

Podpisanie umów o dofinansowanie ze środków unijnych

Podpisanie umów o dofinansowanie unijne

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Jolantą Augustyniak podpisali umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014 – 2020 na realizację zadań p.n.: „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo” (dotacja w kwocie: 71 257 zł) oraz „Budowa publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo” (dotacja w kwocie: 32 508 zł). (więcej…)

roboty_drogowe1

Kontynuacja robót drogowych na drodze Cieślin – Obręb

Na drodze relacji Cieślin – Obręb Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie, które jest wykonawcą robót budowlanych, kontynuuje przebudowę tej drogi. W etapie przewidzianym do realizacji na ten rok zostanie wykonane ok. 1311 mb drogi o szerokości 4 m.

Wartość zadania wynosi 568 323,33 zł brutto, w tym pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 361 624 zł. (więcej…)

roboty_drogowe1

Ruszyły remonty dróg

Po przerwie zimowej na drodze gminnej w m. Ligowo kontynuowane są prace związane z jej przebudową. Roboty budowlane realizowane są etapowo (wykonanie 2 odcinków drogi). Obecnie Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna, rozpoczął II etap, który będzie realizowany do maja br. W pierwszym etapie w zeszłym roku wykonano 1 703,3 m drogi, a w drugim etapie zostanie wykonane pozostałe 800 m.

Wartość zadania wynosi 640 729,99 zł brutto, w tym pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 407 696,00 zł.

(więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook