Fundusze unijne

znak-informacji

GRANTY STOWARZYSZENIA LGD „SIERPECKIE PARTNERSTWO”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, że w II połowie 2017 roku będzie ogłaszać nabory na Wnioski o powierzenie grantu. Będą one dotyczyć dwóch projektów grantowych tj. przedsięwzięcia pod nazwą „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” oraz przedsięwzięcia pod nazwą  „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”.

Możliwość realizacji projektów grantowych jest nową formą wsparcia, dotąd nie stosowaną w lokalnych grupach działania w ramach programu LEADER. Realizację tych projektów zaplanowano w ramach przedsięwzięć, które skierowane są do szerokiego grona odbiorów i gwarantują realizację różnorodnych i ciekawych pomysłów. (więcej…)

pobrane

Uroczysty odbiór przebudowanych dróg gminnych

Dziś odbył się oficjalny odbiór końcowy przebudowanych dróg w miejscowości Ligowo i relacji Cieślin – Obręb. Wśród obecnych byli: Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, Przewodniczący Rady Gminy Jan Głodkowski, członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, radni gminy Mochowo Marta Kacperska i Mirosława Rakowska oraz Andrzej Kajkowski, a także sołtys wsi Ligowo Janina Gołębiewska i sołtys wsi Obręb Alina Suska.. Przybyli również mieszkańcy wsi przyległych do przebudowanych dróg. Obecni byli także przedstawiciele wykonawcy: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie wraz z inspektorem nadzoru Krzysztofem Pawłowskim. (więcej…)

DSC_0226

Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu

Gmina Mochowo przystąpiła do partnerstwa wraz ze Starostwem Sierpeckim oraz pozostałymi gminami z terenu powiatu sierpeckiego. Celem zawiązanego partnerstwa jest podjęcie wspólnego starania o pozyskanie środków unijnych na przygotowanie i realizację projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu Sierpeckiego”. (więcej…)

features-24

Umowa podpisana. Oczyszczalnia z kanalizacją sanitarną w Mochowie Parcele z unijnym dofinansowaniem.

Dziś w Warszawie, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w obecności Wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Jolantą Augustyniak podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania p.n.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w m. Mochowo Parcele wraz z fragmentem sieci kanalizacyjnej o długości 1,675 km. Planowany koszt tej inwestycji to prawie 3,9 mln zł , w tym pozyskane dofinansowanie w kwocie prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (więcej…)

Podpisanie umów o dofinansowanie ze środków unijnych

Podpisanie umów o dofinansowanie unijne

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Jolantą Augustyniak podpisali umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014 – 2020 na realizację zadań p.n.: „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo” (dotacja w kwocie: 71 257 zł) oraz „Budowa publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo” (dotacja w kwocie: 32 508 zł). (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook