WFOŚiGW

warszawa-2

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MOCHOWO

warszawa-2

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap III

warszawa-2

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo

warszawa-2

„Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo”

Wójt Gminy Mochowo informuje, że

„Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 50.760,00 zł”

www.wfosigw.pl

logo

warszawa-2

„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie”

Wójt Gminy Mochowo informuje, że

„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 296.331,60zł”

www.wfosigw.pl

logo

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4