Zamówienia publiczne do 30 000 euro

header_kask-300x230

Dostawa kamienia kruszonego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochwo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie kamienia kruszonego frakcji 0,5 do 0,31 w ilości 1100 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2019 r., godz. 11:00.

Zapytanie ofertowe – treść 

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

header_kask-300x230

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ligowo w wariancie podstawowym. Obiekt składa się z siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń montowanych na pylonach na podłożu trawiastym, strefy relaksu wyposażonej w stół do tenisa oraz do szachów zamontowane na powierzchni utwardzonej kostką brukową. Otwarta Strefa Aktywności będzie wyposażona w ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) oraz stojak na rowery. Ponadto zostanie wykonane nasadzenie zieleni i trawnik.

Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2019 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytanie ofertowego – treść

Dokumentacja techniczna – treść

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – treść

Przedmiar robót – treść

Informacja o unieważnieniu postępowania – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa pospółki przesiewanej na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 750 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2018 r., godz. 9:00.

Zapytanie ofertowe – treść 

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2018/2019.

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 następujących zadań – części:

Zadanie nr 1 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Gozdy, Adamowo, Kapuśniki, Kokoszczyn, Śniechy.

Zadanie nr 2 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Ligowo, Ligówko, Osiek, Rokicie, Florencja.

Zadanie nr 3 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Malanowo Stare, Malanowo Nowe, Malanówko, Choczeń, Dobaczewo, Grabówiec.

Zadanie nr 4 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Zglenice Duże, Zglenice Małe, Zglenice Budy, Romatowo, Żuki, Żółtowo, Żurawin, Myszki, Żabiki.

Zadanie nr 5 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Mochowo, Mochowo Parcele, Mochowo Nowe, Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Załszyn, Sulkowo Rzeczne, Sulkowo Bariany, Żurawinek.

Zadanie nr 6 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bożewo, Bożewo Nowe, Grodnia, Łukoszyno Biki, Łukoszyn, Bendorzyn, Cieślin, Lisice Nowe, Obręb.

(więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2019

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2019.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u beneficjentów ostatecznych wskazanych przez Zamawiającego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo, świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gminy Mochowo i serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2018 r. o godz. 14:00. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook