Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Modernizacja chodnika wraz z zakupem materiałów w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na modernizacji chodnika wraz z zakupem materiałów w miejscowości Mochowo Parcele. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – treść

Wzór umowy – treść

Zagospodarowanie terenu – treść

Konstrukcja chodnika – treść 

Szkic lokalizacyjny

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa gruzu betonowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie gruzu betonowego w ilości 900 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe – treść

formularza ofertowy –treść

załączniki do zapytania ofertowego – treść

Termin składani ofert upływa dnia 07.03.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Usługa koparką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w roku 2018

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na pracy koparki przy wykonywaniu zadań związanych z okopywaniem rowów, zakładaniem nowych przepustów oraz udrożnienie istniejących przy drogach gminnych na terenie gminy Mochowo

zapytanie ofertowe – treść

formularz ofertowy – treść

wzór umowy – treść

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2018 r. o godz. 13:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Usługa koparko – ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w trybie awaryjnym w roku 2018

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na pracy koparko – ładowarki przy wykonywaniu zadań związanych z awarią sieci wodno – kanalizacyjnej i awariach drogowych w trybie awaryjnym. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym

zapytanie ofertowe – treść

formularz ofertowy – treść

wzór umowy – treść

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa pospółki przesiewanej, gruzu betonowego i mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadań polegających na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie pospółki przesiewane w ilości 1000 ton, gruzu betonowego w ilości 500 ton i mieszanki z kamienia granitowego w ilości 500 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe – treść

formularza ofertowy –treść

załączniki do zapytania ofertowego – treść

Termin składani ofert upływa dnia 12.01.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja z dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook