Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo

Informacja o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Zamawiający: Gmina Mochowo, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na realizację zadania ,,Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo”.

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Treść informacji

nisvpln9qeu6rwd-2

Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu siedemnastu (17) przyrodniczych tablic na terenie przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie.

Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2017 r. o godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – treść

Projekt umowy – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Szklarnia wiejska – centrum edukacyjno – warsztatowe w Mochowie

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn. Szklarnia wiejska – centrum edukacyjno – warsztatowe w Mochowie.

Termin składania ofert upływa dnia 23.01.2017 r. o godz. 15:00. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo – etap III

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania polegającego na urządzaniu i pielęgnacji terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo – etap III.

Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2017 r. o godz. 12:00. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2016/2017

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2016/2017.

Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2016 r. o godz. 12:00

 

 

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook