Zamówienia publiczne do 30 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Usługa koparką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w roku 2018

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na pracy koparki przy wykonywaniu zadań związanych z okopywaniem rowów, zakładaniem nowych przepustów oraz udrożnienie istniejących przy drogach gminnych na terenie gminy Mochowo

zapytanie ofertowe – treść

formularz ofertowy – treść

wzór umowy – treść

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2018 r. o godz. 13:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Usługa koparko – ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy w Mochowie w trybie awaryjnym w roku 2018

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na pracy koparko – ładowarki przy wykonywaniu zadań związanych z awarią sieci wodno – kanalizacyjnej i awariach drogowych w trybie awaryjnym. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym

zapytanie ofertowe – treść

formularz ofertowy – treść

wzór umowy – treść

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa pospółki przesiewanej, gruzu betonowego i mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadań polegających na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie pospółki przesiewane w ilości 1000 ton, gruzu betonowego w ilości 500 ton i mieszanki z kamienia granitowego w ilości 500 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe – treść

formularza ofertowy –treść

załączniki do zapytania ofertowego – treść

Termin składani ofert upływa dnia 12.01.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja z dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2018 roku, polegających na sporządzaniu analiz urbanistycznych i projektów decyzji

 • o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz zmiany tych decyzji,
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji, oraz
 • opinii urbanistycznych/lokalizacyjnych w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Informacja z rozstrzygnięcia – treść

 

nisvpln9qeu6rwd-2

Dowóz i odwóz uczniów do/z Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie i Publicznego Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie w 2018 roku, gm. Mochowo

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, 09 – 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godz. 09:30.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Załączniki do zapytania – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

 

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook