Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie kamienia kruszonego frakcji 0,5 do 0,31 w ilości 1100 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2019 r., godz. 11:00.

Zapytanie ofertowe – treść 

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść