Zamawiający zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadań polegających na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie pospółki przesiewane w ilości 1000 ton, gruzu betonowego w ilości 500 ton i mieszanki z kamienia granitowego w ilości 500 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe – treść

formularza ofertowy –treść

załączniki do zapytania ofertowego – treść

Termin składani ofert upływa dnia 12.01.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja z dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej – treść