Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na zakupie wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na każdorazowe wezwanie pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 750 ton. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2018 r., godz. 9:00.

Zapytanie ofertowe – treść 

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść