GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCHOWIE

 zaprasza:

  • osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy Powiatowego Urzędu Pracy,
  • osoby bierne zawodowo,
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia

do udziału w drugiej edycji projekcie partnerskim pn. „ZAINWESTUJ W SIEBIE!”

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

OGŁOSZENIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN PROJEKTU – PARTNERSKI