W ramach realizowanego PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2019, mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,  Dzielnicowy asp. szt. Wiesław Stępkowski zwraca się z prośbą o stosowanie się do znaku drogowego zakazu zatrzymywania się i postoju, zlokalizowanego w Mochowie, przy ul. Dobrzyńskiej (przy drodze wojewódzkiej nr 541).

Jednocześnie przypomina się, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej jest numer 112.

Telefon kontaktowy do dzielnicowego w godzinach służby to: 519-035-545.