W sobotę na boisku gminnym w miejscowości Mochowo Parcele odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Podczas zawodów drużyny zmagały się w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. W zawodach wzięło udział 15 drużyn z jednostek OSP z terenu gminy Mochowo: seniorzy, 2 drużyny MDP z jednostki OSP Mochowo i Cieślin 1 drużyna żeńska z jednostki OSP Bendorzyn, 2 drużyny dziecięce z jednostki OSP Bendorzyn oraz Żurawin, które zajęły ex aequo 1 miejsce.

Końcowa tabela wyników w kategorii seniorzy przedstawia się następująco:

I miejsce – jednostka z OSP Bendorzyn

II miejsce – jednostka z OSP Malanowo Stare

III miejsce – jednostka z OSP Ligowo

IV miejsce – jednostka z OSP Żurawin

V miejsce – jednostka z OSP Zglenice Duże

VI miejsce – jednostka z OSP Mochowo

VII miejsce – jednostka z OSP Bożewo

VIII miejsce – jednostka z OSP Choczeń

IX miejsce – jednostka z OSP Osiek

X miejsce – jednostka z OSP Cieślin

 

Końcowa tabela wyników w kategorii MDP przedstawia się następująco:

I miejsce – OSP Mochowo

II miejsce – OSP Cieślin
Komisję sędziowską tworzyli funkcjonariusze Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu wraz z kpt. Pawłem Piwowarskim.

 

Na zakończenie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski podziękował drużynom za udział w zawodach i pogratulował zwycięskim drużynom, które otrzymały nagrody pieniężne.

Na dziecięce drużyny czekał słodki upominek od wójta gminy.

 

Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: oswiata@mochowo.pl lub promocja@mochowo.pl