W sobotę 24 czerwca br. na boisku gminnym w m. Zglenice Duże odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP. Jak co roku, zawody były świetną okazją do wzajemnej rywalizacji i pokazu wyszkolenia bojowego naszych strażaków.
Pierwszą rozegraną konkurencją był bieg sztafetowy. W drugiej kolejności mogliśmy oglądać zmagania strażaków podczas ćwiczeń bojowych.
Do zawodów przystąpiło 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mochowo. Klasyfikacja końcowa zawodów w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco:

SENIORZY
1. OSP Bendorzyn
2. OSP Malanowo Stare
3. OSP Ligowo
4. OSP Bożewo
5. OSP Żurawin
6. OSP Mochowo
7. OSP Osiek
8. OSP Zglenice Duże
9. OSP Choczeń

MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY
1. OSP Zglenice Duże
2. OSP Mochowo
3. OSP Ligowo

Piękny popis swoich umiejętności dała DZIECIĘCA DRUŻYNA z OSP Bendorzyn. Brawo dla najmłodszych, którzy pokazali charakter oraz ducha walki.

Dyplomy, puchary i nagrody pieniężne, ufundowane przez Wójta Gminy Mochowo, wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mochowie Zbigniew Tomaszewski, Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mochowie Marek Krajenta, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Marcin Błaszczyk oraz Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Krzysztof Zdziebłowski.

Na zakończenie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mochowie Zbigniew Tomaszewski podziękował wszystkim startującym drużynom za udział w zawodach, a jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych za stałą współpracę oraz gotowość bojową i pomoc mieszkańcom gminy.