Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje, iż decyzje, dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo (stypendium szkolne) na rok szkolny 2018/2019 są przygotowane do odbioru.

 

Po odbiór decyzji należy zgłaszać się osobiście do tutejszego Ośrodka (pokój nr 2) w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od 7:00 do 15:00, wtorek – od 8:00 do 16:00.

 

Ostateczny termin rozliczenia stypendium szkolnego za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku upływa w dniu 23 listopada 2018 roku.