Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Mochowo z dnia 19.02.2018 r. w sprawie ustalenia Harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

ZARZĄDZENIE