Wolontariat w naszej gminie z roku na rok przyciąga coraz więcej osób chętnych do pomocy. Angażują się nie tylko dzieci i młodzież z naszych gminnych szkół, ale także prężnie wspierają ich rodzice i nauczyciele.

W poniedziałkowe popołudnie, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Mochowo, obchodziliśmy w naszej gminie po raz pierwszy Gminny Dzień Wolontariatu.

Ta uroczystość była doskonałą okazją do podziękowania tym, którzy angażują się w akcje charytatywne i chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Na początku skierowano szczególne wyrazy wdzięczności dla naszych holenderskich gości, którzy ufundowali dla Weroniki Cześnik, mieszkanki gminy Mochowo, pompę insulinową. Wyróżnieni zostali również darczyńcy, którzy aktywnie wspierają ideę wolontariatu w naszej gminie: Fundacja „Mocni Mocą Nadziei” i Andrzej Czachorowski – przedsiębiorca z gminy Mochowo. Uhonorowani zostali także wszyscy aktywni społecznicy ze szkół gminnych, w imieniu których podziękowania odebrały przybyłe na uroczystość delegacje szkolne. Za swoją działalność charytatywną wyróżnienie otrzymali również Karol Gołębiewski i Natalia Zwolińska.

Wydarzenie było także dobrą okazją na wręczenie nagród i wyróżnień w Gminnym Konkursie „Wolontariat Oczami Dziecka”.

Piękną oprawę artystyczną imprezy zapewniły dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Mochowo, a na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na torta ufundowanego przez Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego.