Zgodnie z informacją z Krajowego Systemu Monitoringu Suszy dla terenu Gminy Mochowo (raport nr 8),  Wójt Gminy Mochowo informuje producentów rolnych , że  zmieniony został zakres upraw podlegających szacowaniu. Według wyżej wymienionego systemu zagrożenie suszą występuje na glebach:

– kategorii I (grunty klas V i VI) – w zakresie upraw: zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, roślin strączkowych

-kategorii II (grunty klasy IV) –  w zakresie upraw: kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych, roślin strączkowych