Na prośbę Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, w związku z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie związanymi z ustaleniem opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzeniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, udostępniamy poniższą informację prawną.