Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.z 2019 r. , poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami  złożonymi  radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) –  Rada Gminy Mochowo dokona wyboru ławników na lata kadencję 2020 – 2023 (do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osobę i do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sierpcu – 1 osobę). Wybór ławników odbędzie się w terminie do końca października 2019 roku , przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji:  strona BIP Urząd Gminy Mochowo