W Wydziale Zamiejscowym w Płocku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Jolantą Augustyniak podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Szklarnia Wiejska – centrum edukacyjno – warsztatowe w Mochowie”.

Na realizację tego przedsięwzięcia gmina Mochowo pozyskała 96 185,00 zł ze środków Funduszu.

logo

Realizacja projektu ze względu na jego charakter korzystnie wpłynie na poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony, m.in. poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Lokalizacja obiektu i jego prostota, łatwa uprawa roślin w nim zastosowanych, zielony dach wspierający bioróżnorodność oraz możliwość doświadczenia na jakiej zasadzie działają panele fotowoltaiczne, wyedukuje i uświadomi uczniów trzech szkół podstawowych z terenu naszej gminy, iż uprawa roślin jest możliwa i efektywna przy wykorzystaniu niewielkich powierzchni, a Szklarnia może być samowystarczalna dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania energii oraz systemu zbierania deszczówki do podlewania roślin znajdujących się w Szklarni i jej okolicy.

wizualizacja_szklarni