Drodzy Mieszkańcy w najbliższych dniach firma IRIS TELECOMMUNICATION Polska Sp. z o.o. na terenie naszej gminy podejmie działania, w celu udzielenia informacji mieszkańcom w sprawie planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości.

Informacja Firma IRIS