W związku z  informacją z Krajowego Systemu Monitoringu Suszy dla terenu Gminy Mochowo oraz informacją przekazaną przez rolników o dotknięciu ich gospodarstw stratami spowodowanymi skutkami suszy, Wójt Gminy Mochowo informuje, że wg w/w systemu zagrożenie suszą występuje na terenie gminy Mochowo na glebach:

  • kategorii I (grunty klas V i VI) w zakresie upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek, roślin strączkowych, łąk i pastwisk
  • kategorii II (grunty klasy IV) w zakresie upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, łąk i pastwisk
  • kategorii III (grunty klasy III) w zakresie upraw zbóż jarych

Rolnicy, których grunty położone są na w/w kategoriach glebowych mogą składać „Wnioski o szacowanie szkód” wg wzoru określonego „regulaminem działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych”.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul Sierpecka 2, pokój  nr 18 lub na stronie internetowej – poniżej.

Zgodnie z  w/w regulaminem do wypełnionego wniosku należy załączyć:

1.Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok

2.Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kserokopię księgi stada bądź paszportu

Termin złożenia wniosków w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2 upływa z dniem 5 lipca 2018r.

Bardzo prosimy o dochowanie w/w terminu.

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD